Framgångsrik övergång till säkerställda obligationer

Framgångsrik övergång till säkerställda obligationer

Länsförsäkringar Hypoteks erbjudande till investerare om byte av innehav i moderbolagets två svenska långfristiga upplåningsprogram till säkerställda obligationer har varit framgångsrikt.

För benchmark-programmet har 100 procent av investerarna accepterat erbjudandet och för MTN-programmet är motsvarande siffra 92 procent.

Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer har följande kreditbetyg:
Moody’s: Aaa
Standard & Poor’s: AAA

För ytterligare information, kontakta:

Anders Borgcrantz, 08-588 412 51
Vd Länsförsäkringar Hypotek AB 073- 96 412 51

Göran Laurén, 08-588 410 73
Vice Vd Länsförsäkringar Hypotek AB 073-96 410 73

Dag Rosander, 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela