Länsförsäkringar AB:s VD Tommy Persson tar plats i europeiska försäkringsförbundet

Länsförsäkringar AB:s VD Tommy Persson tar plats i europeiska försäkringsförbundet

Comité Européen des Assurances, CEA, och dess generalförsamling har i dag valt in Länsförsäkringars VD Tommy Persson i styrelsen. Han tillträder som vice ordförande den 15 juni 2007, för att ta över ordförandeskapet från och med stämman 2008.

– Ett mycket hedrande och stimulerande uppdrag. Försäkringsbranschen i Europa bidrar stort till kontinentens ekonomiska tillväxt och utveckling och sysselsätter över en miljon människor, säger Tommy Persson.

CEA är den europeiska sammanslutningen för försäkringsbolag samt återförsäkringsbolag och har 33 nationella branschorganisationer som medlemmar. Den samlade premieinkomsten är drygt 9 000 miljarder kronor och europeiska försäkringsbolag förvaltar närmare 60 000 miljarder kronor.

– Försäkringar utgör en oumbärlig del av Europas välbefinnande. Med min mångåriga erfarenhet från svensk försäkringsmarknad och som före detta ordförande i svenska Försäkringsförbundet, hoppas jag kunna bidra i en tydlig positiv riktning, säger Tommy Persson.

Den viktigaste frågan för tillfället och för CEA är de nya regler för försäkringsbolagen som utarbetas inom det så kallade Solvens II-projektet. Systemet syftar till att stärka skyddet för försäkringstagarna genom bättre genomlysning och att öka försäkringsbolagens vilja till riskkontroll.

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB
08-588 400 00

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela