Länsförsäkringar hindrar trötta cyklister att köra bil efter Vätternrundan

Länsförsäkringar hindrar trötta cyklister att köra bil efter Vätternrundan

Vätternrundan har orsakat svåra personskador och även skördat liv i trafiken på grund av att trötta cyklister satt sig bakom ratten och kört hem utan att vila efter loppet. I samband med årets Vätternrundan genomför Länsförsäkringar en kampanj för att motverka trötthetsolyckor i trafiken.

Vätternrundan har sedan många år infört en sextimmarsregel, som säger att deltagare i loppet inte får köra bil tidigare än sex timmar efter avslutat lopp. Vid förra årets Vätternrundan hölls omfattande kontroller vid Motalas utfarter och 1 200 – 1 300 förare stoppades, varav flera hade satt sig i bilen för tidigt.

15 -16 juni kommer Länsförsäkringar att närvara vid start- och målgång på Vätternrundan med budskapet ”Var vaken mot trötthet i trafiken”. Vätternrundans kanslichef Eva-Lena Frick hoppas att Länsförsäkringars kampanj leder till att deltagarna verkligen vilar i sex timmar.

– Jättebra att Länsförsäkringar tar detta på allvar och hjälper oss med att fokusera på att inte köra bil direkt efter loppet, säger Eva-Lena Frick.

Under start- och målgång i Motala kommer deltagarna att informeras om att flera viktiga faktorer sätts ned vid fysisk och psykisk prestation.

– Vi berättar också om trötthetssignalerna och hur man ska agera när man känner av dem. Vår praktiska mätsticka, ZZZ-tickan, där man själv kan mäta sin grad av vakenhet i procent, kommer också att delas ut, säger Stefan Skotte, skadeförebyggare Länsförsäkringar AB.

Mer information om kampanjen finns på den nya hemsidan www.somnainte.nu

För ytterligare information kontakta:

Stefan Skotte, skadeförebyggare Länsförsäkringar AB
08-588 410 89
073-96 410 89

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela