Företagare i väst tror mest på den egna regionen

Företagare i väst tror mest på den egna regionen

VD:ar och ägare i västra Sverige är mer positiva till sin region när det gäller att driva företag än vad man är på andra håll i landet. I norr är man minst nöjd. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Av de tillfrågade i västra Sverige anser 82 procent att det egna länet är ett bra ställe att driva företag i. Motsvarande siffra för norra Sverige är 68 procent. I norr är man dessutom mest uttalat negativ till det egna länet.

– Det här känner vi igen från tidigare undersökningar. Mest nöjd är man i de västra och södra länen, minst nöjd är man i norr. Skillnaderna är relativt tydliga, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef på Länsförsäkringar Uppsala.

Av de tillfrågade VD:arna och ägarna i norr är 13 procent direkt negativa till det egna länet när det gäller företagande. I övriga delar av landet överstiger den siffran inte 8 procent.

– Det är faktiskt anmärkningsvärt att attityderna skiljer sig åt så tydligt i olika delar av landet. Men det är också värt att notera att VD:ar och ägare i större företag generellt är mer nöjda än de i mindre företag, säger Mats Olausson.

Läs mera på www.lansforsakringar.se/info

Om undersökningen:

Totalt har 1 300 VD:ar eller ägare intervjuats av Norstat Sverige på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:

Mats Olausson, företagsmarknadschef Länsförsäkringar Uppsala
018-68 57 71
070-63 907 71

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela