Tillväxtchocken stärker hushållens ekonomi

Tillväxtchocken stärker hushållens ekonomi

Nu snurrar ekonomins hjul allt snabbare för både företag och hushåll i Sverige. Allt fler får arbete vilket ger högre inkomster som i sin tur gynnar konsumtionen. Dessutom fortsätter regeringen att göda ekonomin med skattesänkningar.

– Risken för överhettning skall inte överdrivas även om den har ökat något. Vi räknar med att regeringen kommer med mera jobbstimulerande åtgärder, vilket kommer att dämpa inflationsoron, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Trots de senaste årens börsfest är Länsförsäkringar fortfarande positiva till aktiemarknaderna även om man måste räkna med kortsiktiga bakslag. Börserna är fortfarande rimligt värderade samtidigt som bolagen fortsätter att generera goda vinster.

– Riksbanken fortsätter att höja reporäntan under året. Mot slutet av 2008 väntas räntan toppa på 4,5 procent. Hushållen kompenseras dock av ökade inkomster, säger Hans Malmsten, ränteanalytiker på Länsförsäkringar AB.

Bakgrunden till den starka uppgången är den globala tillväxten. Det är en tydlig tillväxtchock där Europablocket tagit över stafettpinnen från USA som det starka lokomotivet.

– Den globala tillväxten fortsätter att vara hög. Framför allt Tyskland och Storbritannien har överraskat positivt. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att växa. Asien gynnas av en fortsatt stark expansion i Kina och även den inhemska efterfrågan är stark, säger Marie Giertz.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz, chefekonom Länsförsäkringars AB
08-588 419 68
073-96 419 68

Hans Malmsten, ränteanalytiker Länsförsäkringar AB
08-588 400 21
073-96 400 21

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela