Målkontrakt är nyckeln till motiverade medarbetare

Målkontrakt är nyckeln till motiverade medarbetare

En medarbetarundersökning inom Länsförsäkringar AB visar att personalen känner allt större engagemang för sina arbetsuppgifter. Enligt personaldirektör Jan Lundmark är förklaringen ett metodiskt och långsiktigt personalarbete med tydliga mål och utvecklingsmöjligheter.

– Varje medarbetare sätter varje år tillsammans med sin chef upp 3-5 individuella mål som skall uppnås under året i ett kontrakt. När det blir det tydligt för medarbetarna vad som förväntas av dem ökar också engagemanget och tillfredsställelsen i arbetet. Det utbetalas också ekonomisk ersättning när individuella mål uppnås, säger Jan Lundmark.

Andelen medarbetare inom Länsförsäkringar AB som känner sig motiverade för sina arbetsuppgifter uppgår idag till 85 procent. Sedan den första undersökningen 1999 har det så kallade EMI (Engagerad MedarbetarIndex), som genomförs av konsultföretaget aStrategi, ökat med 13 procent till 77, vilket är klart över genomsnittsindex för svenska tjänsteföretag (73). Trots att Länsförsäkringar AB skar ner personalstyrkan med ungefär en fjärdedel kring 2004 lyckades EMI hållas på en hög nivå.

– Vår organisation består till stor del av specialister och därför uppmuntrar vi frihet i arbetet, dock med tydligt fokus på prestation. Den friheten i kombination med att arbetsuppgifterna i sig är intressanta gör att engagemanget hos medarbetarna utvecklas i rätt riktning. Det kan vi tydligt se i årets och tidigare års undersökningar, säger Jan Lundmark.

En sak som sticker ut särskilt i årets undersökning är att allt fler medarbetare känner att utvecklingsmöjligheterna inom företaget har blivit större.

Här är Jan Lundmarks bästa tips för att få motiverade medarbetare:

•Tydliga individuella mål med uppföljning
•Ledarskapsutveckling
•Intressanta arbetsuppgifter – många specialistroller
•Delaktighet och samarbete – platt organisation
•Uppmuntran att byta tjänst mellan olika avdelningar
•Bra personalpolitik gällande hälsa och friskvård

För ytterligare information kontakta:

Jan Lundmark
Personaldirektör, Länsförsäkringar AB
08-588 418 64
073-96 418 64
jan.lundmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela