Länsförsäkringar börjar emittera säkerställda obligationer

Länsförsäkringar börjar emittera säkerställda obligationer

Länsförsäkringar Hypotek avser att börja emittera säkerställda obligationer den 18 juni 2007. Innehavare av obligationer utgivna under moderbolaget Länsförsäkringar Banks långfristiga upplåningsprogram kommer därför att få ett erbjudande om utbyte av sina innehav till säkerställda obligationer utgivna av Länsförsäkringar Hypotek.

De innehav som är föremål för bytet är innehav utgivna under Länsförsäkringar Banks ”Benchmarkprogram”, MTN-program och EMTN-program. Erbjudande om utbyte omfattar inte värdepapper utgivna under Länsförsäkringar Banks certifikatprogram.

Erbjudandehandlingar för de svenska obligationsprogrammen kommer att skickas under vecka 23 och sista svarsdatum för erbjudandet är 15 juni 2007. I nära anslutning till denna tidpunkt kommer motsvarande erbjudande för EMTN-programmet att äga rum.

Erbjudandet gäller under förutsättning att Länsförsäkringar Hypotek erhåller en trippel A rating för sina säkerställda obligationer.

Samtliga prospekt återfinns under Finansiellt/För investerare på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:

Anders Borgcrantz, 08-588 412 51
Vd Länsförsäkringar Hypotek AB 073-96 412 51

Göran Laurén, 08-588 410 73
Vice Vd Länsförsäkringar Hypotek AB 073-96 410 73

Dag Rosander, 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela