Bolånebarometer första kvartalet 2007: Fortsatt ras för rörlig ränta

Bolånebarometer första kvartalet 2007: Fortsatt ras för rörlig ränta

Under perioden januari-mars 2007 valde nära 45 procent av Länsförsäkringars bolånekunder rörlig bolåneränta. Det är en minskning med hela 24 procentenheter sedan mars 2006. Samtidigt har andelen kunder som valt att binda på ett år ökat med 11 procentenheter till nästan 13 procent under samma period. Detta visar Länsförsäkringars Bolånebarometer som är en sammanställning över hur Länsförsäkringars bolånekunder väljer bindningstider.

– Samtliga bindningstider har ökat det senaste året, medan rörligt rasar. Kunderna har säkert tagit till sig alla varningar om höjda räntor och fortsätter att försäkra sig mot kommande höjningar. För många hushåll kan det kännas tryggt att fördela lånen över fler bindningstider, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

De lokala skillnaderna är stora. Kronoberg har tidigare legat högts när det gäller rörlig ränta, men ligger nu i botten med 29 procent. I Uppsala valde 53 procent rörlig ränta. I Göteborg och Stockholm är intresset för att binda på ett år rekordstort, cirka 20 procent.

Läs hela rapporten på:www.lansforsakringar.se/info

Bindningstider 2006-03-30/2007-03-30
3 månader 68,8/44,5
1 år 2,2/12,9
2 år 7,4/9,0
3 år 7,7/11,5
4 år 2,1/3,3
5 år 7,8/12,9
7 år 1,4/2,4
10 år 1,6 /3,4

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark,
Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03
073-920 01 90

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Bokmärk och dela