Länsförsäkringar växer snabbast på svensk pensionsmarknad

Länsförsäkringar växer snabbast på svensk pensionsmarknad

Under första kvartalet i år rivstartade Länsförsäkringar och ökade mest av alla pensionsbolag. Marknadsandelen av pensionsförsäkringar mätt som nyförsäljning ökade med hela 2,1 procentenheter jämfört med första kvartalet 2006, från 8,3 till 10,4 procent. Det visar färsk statistik från Försäkringsförbundet.

– Detta är glädjande, inte ett dugg förvånande och dessutom bara början. Vi har bra fart på försäljningen inom alla områden. Den största delen av uppgången förklaras av vår satsning på mäklarmarknaden. Dessutom har länsförsäkringsbolagen framgång med tjänstepension till de lokala företagen och vår nya produkt Försäkrad Pension ger oss ett lyft på privatmarknaden, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv och fortsätter:

– Inom alla dessa områden räknar vi med fortsatt tillväxt och dessutom är vi rätt positionerade för att börja ta en större del av avtalspensionerna. Inte minst genom vår framgång i den nyligen genomförda ITP-upphandlingen där Länsförsäkringar i hård konkurrens blivit valbar både i traditionell försäkring och i fondförsäkring.

Andelen av nyförsäljningen ökade inom samtliga områden: tjänstepension med 1,6 procentenheter, privatpension med 2,3 och sparmarknad med 3,4.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander presschef Länsförsäkringar
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela