Januari – Mars 2007

Januari – Mars 2007

– Året har börjat bra. Vi har fördubblat försäljningen under mars och vi tar marknadsandelar. Tillståndet från Finansinspektionen för säkerställda obligationer är en viktig milstolpe för oss. Detta stärker vår position på marknaden och säkerställer att vi även i fortsättningen kan erbjuda kunderna attraktiva priser på bolån. Länsförsäkringar har sedan starten varit med och pressat priserna, förbättrat villkoren för kunderna och bidragit starkt till dagens konkurrenssituation. Vi kommer att fortsätta att utmana på den svenska bolånemarknaden, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning:

>Utlåningen ökade med 18 procent från 32 mdr till 38 mdr.
>Andelen av nyförsäljningen på bolånemarknaden uppgick under perioden till cirka 6 procent. Under mars månad var andelen nära 8 procent
>Rörelseresultatet uppgick till 12,3 (8,5) Mkr.
>Räntenettot ökade med 23 procent och uppgick till 52,7 (43,0) Mkr.
>Kapitaltäckningsgraden enligt Basel I uppgick till 10,6 (11,6) procent och primärkapitalrelationen till 9,0 (9,7) procent.
>Finansinspektionen godkände den 23 mars 2007 bolagets ansökan om tillstånd att emittera säkerställda obligationer.
>Antalet kunder ökade till 92 000 (85 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari – mars 2006.
Alla jämförelsevärden är omräknade enligt IFRS.

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz,
Vd Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 412 51
073- 96 412 51

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Taggar

Bokmärk och dela