Högre löner och fler jobb när företagen själva spår

Högre löner och fler jobb när företagen själva spår

Fyra av tio VD:ar eller ägare i svenska småföretag tror att de kommer att nyanställa under 2007. Dessutom menar åtta av tio att det finns utrymme för löneökningar. Det visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar.

Mest positiva till löneökningar för medarbetarna är VD:ar eller ägare i företag med fler än tio anställda. Dessa företag är också mer öppna för nyrekrytering.

– Resultatet visar att den goda konjunkturen håller i sig och att företagen är villiga på att satsa på tillväxt. Dessutom verkar allt färre tro att vi är på väg mot en snar avmattning, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef på Länsförsäkringar Uppsala.

Jämfört med förra året är fler företag nu beredda satsa mer på nyrekrytering. Förra året bedömde 33 procent av VD:arna att de skulle nyanställa vilket ska jämföras med 41 procent i årets undersökning. Mest positiva till att nyanställa är VD:ar i östra Sverige.

Om undersökningen:
Totalt har 1300 VD:ar eller ägare intervjuats av Norstat Sverige på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda.
Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

Se hela undersökningen på: www.lansforsakringar.se/info, undersökningen finns också i den bifogade filen.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Olausson, företagsmarknadschef, Länsförsäkringar Uppsala
018-68 57 71, 070-63 907 71
mats.olausson@lfuppsala.se

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-96 418 04
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela