Ekonomisk utveckling för kunder i Länsförsäkringar Liv – första kvartalet 2007

Dokument

LF Liv Q1

Ekonomisk utveckling för kunder i Länsförsäkringar Liv – första kvartalet 2007

– Det nya året har börjat bra. Avkastningen är högre än vår redan tidigare höga återbäringsränta. Kunderna kan alltså, trots rubriker om skakiga börser, känna sig trygga med att deras kapital växer, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Danielsson fortsätter:
– Så även för våra kunder som sparar i fonder. Nästan oavsett deras egna val har de haft bra avkastning tack vare att vårt fondutbud har så hög kvalitet. De kunder som sparar i Nya Världen är sedan tidigare vana vid en bra avkastning. Den trenden fortsätter liksom att vår nya produkt Försäkrad Pension ger bra avkastning för de kunder som valt den. Är någon förvånad mot den bakgrunden att allt fler väljer Länsförsäkringar för sitt pensionssparande och att följaktligen vår marknadsandel växer? Jag är det i varje fall inte.

Traditionell förvaltning
Totalavkastningen på placeringstillgångarna har hittills för 2007 uppgått till 2,3 (2,4) procent och återbäringsräntan är 8 procent före avgifter och avkastningsskatt.

Nya Världen-förvaltning
Under första kvartalet 2007 var avkastningen 1,9 (4,6) procent.

Fondförvaltning
Utvecklingen var positiv i 74 av 77 fonder. De tio fonder som hade högst avkastning steg i genomsnitt med drygt 11 procent.

Försäkrad Pension
Länsförsäkringars nya privata pensionssparande lanserades under 2006 och har från juni 2006 till och med första kvartalet 2007 haft en genomsnittlig värdetillväxt på 15 procent.

Läs hela rapporten i bifogad pdf.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander presschef Länsförsäkringar
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

LF Liv Q1

Bokmärk och dela