Procenten gör stor skillnad för pensionen

Procenten gör stor skillnad för pensionen

Några procent mer i avkastning på pensionssparandet betyder flera hundra tusen kronor extra när man går i pension. Är man i 30-årsåldern och sparar 500 kronor i månaden är skillnaden mellan 4 och 8 procents avkastning över 440 000 kronor eller drygt 7 000 kronor i månaden.

– Många löntagare riskerar att inte få mer än hälften av lönen i pension om de inte sparar själva. När det egna sparandet har så stor betydelse blir det ännu viktigare att göra vad man kan för att få så bra avkastning som möjligt på sitt pensionssparande, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Drygt hälften av svenskarna sparar i en privat pensionsförsäkring. Länsförsäkringars beräkningar visar att några procents skillnad i avkastning på en pensionsförsäkring gör stor skillnad på lång sikt. Många börjar pensionsspara i 30-årsåldern. Det innebär att de kommer att spara till sin pension i cirka 35 år. Om man pensionssparar i 35 år ger två procent mer i ränta nästan 3 000 kronor mer i månaden. Om man pensionssparar i 25 år ger två procent mer i ränta drygt 1 000 kronor extra per månad.

Exempel pensionssparande 500 kronor i månaden i en privat pensionsförsäkring i 15, 25 resp. 35 år
Utbetalning med månadsbelopp i 5 år (inkl. skatter och avgifter):

4% 6% 8%
15 år 1 854 kr 2 170 kr 2 550 kr
25 år 3 531 kr 4 654 kr 6 211 kr
35 år 5 678 kr 8 510 kr 13 082 kr

Tre goda råd för sparande till pensionen:
• Kom igång – spara hellre lite än inget alls
• Välj aktivt och se över dina val då och då
• Välj placeringar efter ålder

För mer information:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Taggar

Bokmärk och dela