Agria Djurförsäkring köper brittiskt bolag

Agria Djurförsäkring köper brittiskt bolag

Agria Djurförsäkring, som är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB, köper det brittiska säljbolaget PetPartners. Målet är att på några år etablera en affärsvolym på 400 MSEK på den brittiska marknaden. Köpet, som blev klart den 30 mars, är ett stort steg i Agrias fortsatta utlandsexpansion.

Nu tar Agria, som det första svenska djurförsäkringsbolaget, ett steg in på Europas största djurförsäkringsmarknad, Storbritannien. I samband med köpet bildas Agria International, ett bolag som ska koncentrera sig helt på den internationella expansionen.

– En utlandsetablering är en viktig väg för att öka i den tillväxttakt som vi anser vara nödvändig. Och vår styrka gentemot brittiska bolag är att vi har en kostnadseffektiv verksamhet och ett stort kunnande inom djurskador så vi kan bedöma risker bra, säger Anders Mellberg, VD för Agria International under bildande.

Agrias koncept är unikt ur ett europeiskt perspektiv. Tydlig kundorientering och effektiva processer för främst skadehantering bedöms vara förutsättningar för att snabbt ta betydande marknadsandelar på den brittiska marknaden.

Den brittiska djurförsäkringsmarknaden har över 80 aktörer och den genomsnittliga tillväxttakten är omkring sju procent per år. 20 procent av djuren i Storbritannien är försäkrade jämfört med knappt 80 procent i Sverige.

– Med 16 miljoner hundar och katter har marknaden stor tillväxtpotential, säger Anders Mellberg.

PetPartners marknadsför djurförsäkring för hund och katt under fem varumärken och har cirka sex procent av den försäkrade marknaden för smådjur. Bolaget ansvarar för en affärsvolym på cirka 250 MSEK och antalet försäkringar uppgår till cirka 60 000. PetPartners har funnits sedan 2002, antalet anställda är cirka 50 och tillväxttakten har de senaste åren har varit kraftig. Huvudsaklig försäljningskanal i dag är via den brittiska kennelklubben.

Agria övertar den operativa verksamheten från och med den 2 april. I överenskommelse med säljaren offentliggörs inte köpesumman. Affärsuppgörelsen är godkänd av FSA, den brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen. I affärstransaktionen har Fox-Pitt Kelton, London, och Lenner & Partners, Stockholm, varit finansiella rådgivare.

Agria bedriver sedan ett år tillbaka verksamhet i Norge. Agrias produkter säljs även i Finland, Island och på Åland.

För pressbilder besök: www.agria.se

För ytterligare information kontakta:

Anders Mellberg, VD Agria International (under bildande)
08-588 420 93
073-96 420 93

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela