Länsförsäkringar får tillstånd att emittera säkerställda obligationer

Länsförsäkringar får tillstånd att emittera säkerställda obligationer

Finansinspektionen godkände den 23 mars Länsförsäkringar Hypoteks ansökan om tillstånd att emittera säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Bolaget avser därmed att ge ut säkerställda obligationer senast under kvartal tre 2007. Målet är att nå en trippel A rating för den säkerställda upplåningen.

– Tillståndet från Finansinspektionen är mycket glädjande och en viktig milstolpe för oss. Det stärker vår position på marknaden och säkerställer att vi även i fortsättningen kan erbjuda kunderna attraktiva priser på bolån. När vi nått ratingmålet kan vi erbjuda fler investerare ett mycket intressant placeringsalternativ, säger Anders Borgcrantz, Vd Länsförsäkringar Hypotek.

Innehavare av obligationer utgivna under Länsförsäkringar Banks MTN-program och EMTN-program samt obligationer utgivna under grundprospekt avseende obligationslån, kommer att erbjudas möjligheten att byta sina innehav till motsvarande obligationer i Länsförsäkringar Hypotek. Utbytet kommer att ske utan någon premie behöver erläggas.

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz 08-588 412 51
Vd Länsförsäkringar Hypotek AB 073-96 412 51

Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela