Agria Djurförsäkring expanderar och delas i ett svenskt och ett internationellt bolag

Agria Djurförsäkring expanderar och delas i ett svenskt och ett internationellt bolag

Tack vare framgångsrik internationell expansion har styrelsen för Agria beslutat att dela nuvarande verksamhet i två delar: Den svenska verksamheten (Agria Sverige) drivs i en organisation med egen styrelse och den internationella verksamheten (Agria International) drivs i en annan organisation med egen styrelse.

– Det pågår en stark internationell tillväxt inom Agria och med det följer stora förändringar. Samtidigt som ett bolag blir två skall Agria på ett bättre och tydligare sätt integreras i moderbolaget Länsförsäkringar AB, som i sin tur ägs av 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag, säger Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB.

Utöver Sverige säljer Agria idag försäkringar i Norge. Tillsammans med partner säljs Agriaförsäkringar i Finland, på Island och Åland. Exempelvis har Agrias norska filial – Agria Dyreforsikring – utvecklats över förväntan. Under 2006 nästan fyrdubblades inledningsårets premieintäkt

Anders Mellberg, nuvarande vd för Agria, kommer att fokusera på den internationella verksamheten och blir vd för Agria International. Han blir också vd för utvecklingsbolaget Agera, dotterbolag till Agria. Styrelseordförande i Agria International blir Tommy Persson och Jan Fock, vd Länsförsäkringar Skåne, blir styrelseordförande i Agria Sverige.

– Rekrytering av vd för Agria Sverige har påbörjats och ny vd beräknas tillträda i slutet av maj. Fram till dess har Ann Sommer, chef för Division Sak inom Länsförsäkringar AB, utsetts till tf vd, säger Tommy Persson.

Nyckeltal Agria 2006 (Mkr):

Premieintäkt efter avgiven
återförsäkring 948,5
Resultat före dispositioner
och skatt 121,5
Försäkringsrörelsens
tekniska resultat 45,2
Konsolideringsgrad, procent 88
Driftskostnadsprocent 29,6
Totalkostnadsprocent 96,0

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 400 00

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela