Länsförsäkringar emitterar tvåårig bostadsobligation

Länsförsäkringar emitterar tvåårig bostadsobligation

Länsförsäkringar Bank fortsätter att emittera bostadsobligationer på den svenska marknaden. Den 9 mars startar emissionen av en tvåårig bostadsobligation. Målvolymen för lånet är fem miljarder svenska kronor.

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot att upprätta ett komplett benchmarkprogram, helt enligt den fastlagda strategin. Genom detta skapar vi ännu bättre förutsättningar för konkurrenskraftig upplåning. Vi fortsätter att fokusera på den svenska marknaden för att kunna hålla hög likviditet i våra obligationer, säger Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank.

Lånet kommer att noteras på Stockholmsbörsens dagliga ”Benchmarklista Obligationer”. Market makers är Swedbank Markets, Danske Markets/Danske Consensus och Nordea Markets.

Under förutsättning Finansinspektionen ger sitt tillstånd kommer Länsförsäkringar Banks dotterbolag, Länsförsäkringar Hypotek, att ge ut säkerställda under slutet av kvartal två eller under kvartal tre 2007. Målet är att nå en trippel A rating för den säkerställda upplåningen.

Innehavare av obligationer utgivna under Länsförsäkringar Banks MTN-program och EMTN-program samt obligationer utgivna under grundprospekt avseende obligationslån, kommer att erbjudas möjligheten att byta sina innehav till motsvarande obligationer i Länsförsäkringar Hypotek. Konvertering kommer att ske utan någon premie behöver erläggas.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Borgcrantz,
CFO Länsförsäkringar Bank AB

073-96 412 51
08-588 412 51

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB

008-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela