Länsförsäkringar Bank får höjt kreditbetyg av Standard & Poor’s

Länsförsäkringar Bank får höjt kreditbetyg av Standard & Poor’s

Standard & Poor’s höjer Länsförsäkringar Banks kreditbetyg från A- till A. Det långfristiga kreditbetyget är därmed A (stable). Det kortfristiga kreditbetyget höjs från A-2 till A-1.

– Det är en bekräftelse på den positiva utvecklingen i bankverksamheten och att vi genomför vår strategi enligt plan. Det är också en bekräftelse på den strategiska betydelsen som bankverksamheten har i länsförsäkringsgruppen. Det stärker vår konkurrenskraft ytterligare och det ger oss kraft att fortsätta utmana genom att ge kunderna bra service, bra priser och bra villkor, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

Standard & Poor’s pekar på bankverksamhetens strategiska betydelse för hela länsförsäkringsgruppen och på ägarens engagemang. De noterar också den höga kapitaltäckningen, den goda kreditkvaliteten och fortsatta förbättringar i bankverksamhetens utveckling. Trots en ökad konkurrens med pressade marginaler har Länsförsäkringar fortsatt att öka sin andel på den svenska retailmarknaden samtidigt som den underliggande lönsamheten förbättrats.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson,
Vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 419 82
073-96 419 82

Anders Borgcrantz,
CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073- 96 412 51

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela