”Svenska företag som struntar i etnisk mångfald överlever inte”

”Svenska företag som struntar i etnisk mångfald överlever inte”

Enligt OECD är Sverige sämst på integration och mångfald av organisationens samtliga 30 medlemsländer. Totalt finns idag närmare två miljoner svenska medborgare med utländsk bakgrund, födda utomlands eller i Sverige.

– Denna grupp människor utgör tillsammans 20 procent av marknaden och det är ett märkligt att näringslivet inte satsat affärsmässigt på denna femtedel. Ingen i branschen överlever utan att ta denna grupp på allvar, säger Tommy Persson, vd för Länsförsäkringar AB, i samband med dagens mångfaldsseminarium, arrangerat av Diversity Challenge.

Skeva och ålderdomliga schablonbilder samt fördomar, är några av förklaringarna till att näringslivet inte har nått fram i mångfaldsfrågan, enligt Tommy Persson:

– Svenska företag ökar både sin konkurrenskraft och affärsnytta genom att tillvarata mångkulturella resurser i form av språk, kunskaper om andra kulturer med mera. Men det gäller också att personalens sammansättning speglar ett företags marknad. Annars lyckas man inte.

En omfattande och långsiktig strategi har tagits fram. Dels för att ta till sig så mycket som möjligt av den 20-procentiga marknadsandelen, dels för att personalen skall svara mot landets etniska sammansättning.

– Vi ser en stor framtida rekryteringsbas här. Som exempel kan jag nämna att en av tre kandidater till chefsbefattningar skall ha invandrarbakgrund. Eller att Länsförsäkringar Skåne har anställt 10 traineer, alla med utomnordisk bakgrund. Vi söker människor med invandrarbakgrund i våra platsannonser, säger Tommy Persson och fortsätter:

– Det är vår uppgift att möta behoven hos våra kunder. Länsförsäkringsbolagen har idag en gemensam språkpool med 15 språk och det finns hemsidor uppgraderade till flerspråkighet.

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 417 90
073-96 417 90

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela