Rörliga bolån rasar i popularitet – utom i storstäderna

Rörliga bolån rasar i popularitet – utom i storstäderna

Under perioden oktober till december 2006 valde 58 procent av Länsförsäkringars bolånekunder tremånaders bolåneränta. Det är hela 14 procentenheter lägre än vid toppnoteringen i maj. Flykten från rörliga bolån förklaras av att kunderna lyssnat på alla prognoser om ytterligare räntehöjningar. Samtidigt är de lokala skillnaderna stora. Det visar Länsförsäkringars Bolånebarometer som visar kundernas val av bindningstider för perioden oktober till december 2006.

– Kunderna gör rätt i att försäkra sig mot kommande höjningar. I Stockholm och Göteborg väljer kunderna rörligt ränta i högre grad än i övriga landet. Det beror troligen på att snittpriset per kvadratmeter är högre på dessa orter än i övriga landet. Oftast har kunderna då lånat högre belopp vilket leder till en större effekt på vad som blir kvar i plånboken varje månad, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

De populäraste löptiderna är 3 månader samt 2, 3 och 5 år. Jämfört med det tredje kvartalet är det endast den rörliga räntan och bindningstid på 4 år som minskat. Övriga bindningstider ökar. Intressanta lokala skillnader är att storstadsregioner som Stockholm och Göteborg fortfarande har en stor andel kunder som väljer rörlig ränta, cirka 65 procent. Motsvarande siffra i Västernorrland är bara 34 procent. I Göinge väljer 27 procent att binda på fem år, medan riksgenomsnittet är 14 procent.

− Riksbanken väntas fortsätta att höja reporäntan under året till 4 procent. Samtidigt är skillnaden mellan rörliga och bundna räntor mycket liten, vilket gör att det kan vara idé att utnyttja den relativt låga bundna räntan. Å andra sidan väntas de bundna räntorna stiga betydligt mindre än de rörliga under året, vilket betyder att skillnaden mellan rörligt och bundet väntas bli än mindre än idag, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefsekonom.

Läs hela Bolånebarometern på: www.lansforsakringar.se, eller som bilaga i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51, 073-964 12 51

Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom
08-588 419 68, 073-964 19 68

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-96 418 04

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela