Var tredje löntagare kräver friskvård av sin arbetsgivare

Var tredje löntagare kräver friskvård av sin arbetsgivare

Mer än en tredjedel av svenskarna anser att arbetsgivaren bör ha det yttersta ansvaret för förebyggande hälso- och friskvård för sina anställda. Nästan varannan svensk menar att ansvaret bör ligga på den enskilde individen. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar AB.

– Klart intressant att så många som 36 procent anser att det ytterst är arbetsgivarens uppgift att ansvara för förebyggande hälso- och friskvård. Förebyggande aktiviteter minskar sjukfrånvaron. Därför borde det vara en självklarhet för alla företag att erbjuda sina anställda den här typen av aktiviteter, säger Jan Lundmark, personaldirektör på Länsförsäkringar AB.

Knappt en tiondel av de tillfrågade i undersökningen anser att ansvaret bör ligga på samhället. I norra Sverige anser fler att arbetsgivaren bör ha det yttersta ansvaret, än att ansvaret bör ligga på individen. Unga människor, hemarbetande och låginkomsttagare tycker i högre utsträckning än andra att samhället bör ha det yttersta ansvaret.

– Att erbjuda medarbetare förebyggande hälso- och friskvård blir en allt viktigare konkurrensfördel för arbetsgivare. Vi ser det som en investering för både medarbetarna och företaget. Däremot går det ju inte att tvinga personalen att börja träna: viljan måste naturligtvis finnas hos den enskilde individen, säger Jan Lundmark.

Länsförsäkringar AB erbjuder idag sina medarbetare bland annat sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkring samt olika hälsoprogram där hälso- och arbetsmiljöundersökningar används. Därutöver erbjuds subventionerade träningsmöjligheter i egen regi, personlig tränare och annan individuell hälsocoachning, tillsammans med en rad olika friskvårdsaktiviteter som massage och meditation.

Tycker du att arbetsgivaren bör ha det yttersta ansvaret för förebyggande hälso- och friskvård (i procent)?

Totalt/Män/Kvinnor
Ja, det tycker jag 36/38/35
Nej, ansvaret bör ligga på den enskilde individen 47/48/47
Nej, ansvaret ligga på samhället 9/10/8
Vet ej 7/5/10

Läs mera på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Jan Lundmark, personaldirektör Länsförsäkringar AB
08-588 418 64
073-96 418 64
jan.lundmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela