Varannan svensk är missnöjd med sin bank

Varannan svensk är missnöjd med sin bank

Nästan hälften av bankkunderna tycker att det finns bättre banker än den man valt eller att nuvarande bank är dålig. Drygt 40 procent av befolkningen tycker att den bank man valt är bäst och att den dessutom är bättre än andra banker. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

– Det har länge varit så att kunderna upplevt det som krångligt att byta bank. Men den bilden baserar sig på gamla sanningar. Idag handlar det om minuter och bara en eller två underskrifter för att flytta hela sitt engagemang. De kunder som tar steget och byter bank säger att det lönar sig och de är också betydligt mer nöjda med sin nya bank än den de lämnat, säger Hans Benndorf, vd Länsförsäkringar Stockholm.

Undersökningen visar att kvinnor är lite mer nöjda än män med sin nuvarande bank. Bland ungdomar i åldrarna 16-24 år anser 30 procent att nuvarande bank är bättre än andra. Flest personer som är missnöjda återfinns bland höginkomststagarna. Bland dem som tjänar över 30 000 kronor anser nära 60 procent att det finns banker som är bättre eller att nuvarande bank är dålig.

Vad tycker du om din nuvarande bank?

Den bästa som finns 19 %
Bättre än andra 23 %
Finns nog andra som är bättre 47 %
Dålig 2 %
Vet inte 9 %

Om undersökningen
Totalt har över 13 000 privatpersoner, bosatta i Sverige, i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Benndorf, vd Länsförsäkringar Stockholm
08-562 833 87
073-96 833 87

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela