Sveriges ekonomi riskerar att koka över

Sveriges ekonomi riskerar att koka över

Den svenska ekonomin fortsätter att växa sig stor under 2007: exporten är stark, investeringarna i företagen ökar, arbetslösheten sjunker och hushållens höga konsumtion håller i sig. Men kan framgången fortsätta, eller riskerar ekonomin att koka över?

– Det växer så det knakar och tillväxten sker på bred front. Hushållens köpfestar vidare under året. Trots det finns det inte mycket som tyder på att inflationen tar fart. Men en starkare arbetsmarknad, en stundande avtalsrörelse och hushållens alarmerande höga skuldsättning, ökar risken för en kreditkollaps på kort sikt, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Mot bakgrund av stark efterfrågan och en löneavtalsrörelse för dörren, finns det skäl för inflationsrisker.

– Inflationen väntas visserligen stiga kommande år men ändå ska inte överhettningsriskerna överdrivas. Det ökade arbetskraftsutbudet, tack vare jobbavdraget, tror vi kommer att matcha den starka efterfrågan. Dessutom betyder det varma vädret att energipriserna har blivit lägre, vilket på kort sikt talar för lägre inflation, säger Hans Malmsten, Länsförsäkringars kvantitativa analytiker.

Under 2006 hörde Stockholmsbörsen till en av de bästa börserna i världen. Och den goda utvecklingen håller i sig även under 2007.

– Värderingen av börsen ser fortfarande attraktiv ut. Vi kommer att få se flera uppköp, vilket bidrar till en positiv utveckling i allmänhet och bland mindre bolag i synnerhet. Det är betydligt lättare idag att få in riskkapital än för några år sedan. Dessutom har vinsttillväxten i de små bolagen varit större än i de stora bolagen, säger Claes Ahrel, Länsförsäkringars aktiestrateg.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom
08-588 419 68
073-96 419 68

Claes Ahrel, Länsförsäkringars aktiestrateg
08-588 419 84
073-96 419 84

Hans Malmsten, Länsförsäkringars finansanalytiker
08-588 400 21
073-96 400 21

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela