Arkiv för 2006

Företagarna frågar revisorerna – men kollegornas råd avgör

Revisorn är den vanligaste rådgivaren när det gäller firmans skötsel och utveckling, det säger 72 procent av företagarna i Sverige. På andra plats kommer medarbetarna, som 69 procent av företagarna vänder sig till. Medarbetarnas och familjens råd har dock större…

Historisk emission på den svenska obligationsmarknaden

Den 24 november lanserar Länsförsäkringar Bank en historisk benchmarkobligation. Det innebär att investerare kan köpa en ny svensk likvid benchmarkobligation av hög kvalitet. Det är första gången på över 20 år som en ny aktör går in på den svenska…

Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan till 8 procent

Från 1 december 2006 höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 6 till 8 procent före skatt och avgifter. Det innebär en höjning till en av de högsta återbäringsräntorna i branschen.

Länsförsäkringars Miljöbarometer: Miljöaspekter väger tyngst vid energiköp

När svensken rankar inköp efter miljöhänsyn är det uppvärmning som toppar listan. Kläder däremot ligger i botten på miljöintresset. Det visar Länsförsäkringars Miljöbarometer som är en sammanställning över vilka miljöhänsyn svenskarna lägger vid inköp av olika produkter och tjänster.

Kunders rädsla för krångel sätter stopp för bankbyte

Krångligt, svårt och tidsödande. Där är de främsta skälen till att svenskarna inte byter bank. Framförallt bankkunder mellan 25-39 år tycker byte är krångligt. Kvinnor ser fler hinder att byta än män. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Ulrica Messing ny i styrelsen för Länsförsäkringar Liv

Tidigare infrastrukturminister, riksdagsledamot Ulrica Messing har invalts i Länsförsäkringar Livs styrelse genom ett fyllnadsval.

Länsförsäkringars liv- och pensionssparare nöjdast i landet

Länsförsäkringar har landets mest nöjda pensionssparare. Nöjdheten hos sakförsäkringskunderna ligger också i det absoluta toppskiktet. Det visar årets undersökning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som sammanställs av Handelshögskolan i Stockholm. Även på banksidan kommer Länsförsäkringar väl ut, som SKI för banker…

Länsförsäkringar ändrar räntan

Länsförsäkringar höjer den 2 november tremånadersräntan med 0,11 procentenheter. Övriga löptider lämnas oförändrade. Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Pensionssugna svenskar struntar i att spara

Bland dem som vill gå i pension före 65 års ålder vidtar var tredje ingen åtgärd för att kunna förverkliga detta. Den vanligaste strategin för att kunna gå i tidig pension är att ha privata pensionsförsäkringar. Det visar en ny…

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – september 2006: Kunderna strömmar till Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari - september 2006: Kunderna strömmar till Länsförsäkringar – Det går bra för Länsförsäkringar. Resultatutvecklingen är fortsatt stark inom sakförsäkring, livförsäkring och bank. Särskilt glädjande är att arbetet med att vässa fondutbudet har lett till att länsförsäkringsbolagen idag…