Slösa inte bort julklappspengarna på onödiga försäkringar

Slösa inte bort julklappspengarna på onödiga försäkringar

När du köper julklappstv:n vill försäljaren förmodligen att du tecknar en extra försäkring. Många gånger bör du tänka till innan du tackar ja. Konsumentköplagen i kombination med hemförsäkringen ger i de allra flesta fall det skydd du behöver. Det visar Länsförsäkringars jämförelse mellan de stora elektronikkedjornas och en hemförsäkrings villkor och kostnader.

– Tänk efter vad som är viktigt för dig när du köper nya elektronikvaror inför julen. Det finns pengar att spara på att inte gå på försäljarens erbjudande om extra försäkringar. Bedömningen av vilket skydd du behöver är din, men ta reda på fakta innan du skriver på, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Konsumentens grundläggande skydd finns i Konsumentköplagen. Ingen försäljare får ge dig sämre villkor än vad som står i konsumentköplagen om en vara är felaktig.
En vara är exempelvis felaktig om:
• den är trasig
• den avviker från det du avtalat med säljaren om exempelvis i kvalitet
• den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta med hänsyn till priset, även om den har sålts i ”befintligt skick”
• den inte har de egenskaper som säljaren hänvisade till då du köpte varan.

Om ett fel upptäcks har du rätt att få varan reparerad, få avdrag på priset eller få en helt ny vara. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Har du orsakat felet genom att till exempel inte ha följt skötselanvisningar har säljaren rätt att neka åtgärd.

– Men pass på! Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel. Reklamera därför alltid så fort du upptäckt felet, helst inom två månader för att vara på den säkra sidan. Efter tre år förlorar du helt din rätt att reklamera, säger Elisabeth Hedmark.

Den garanti som ibland lämnas av producenten eller säljaren och ingår i priset på varan ger möjlighet att åtgärda fel och brister utan kostnad inom en angiven garantiperiod, vanligtvis ett år. Oavsett om du får garanti eller inte gäller konsumentköplagen. Många säljare erbjuder dig att teckna en extra försäkring för elektronikvaran du köper. Försäkringen är ofta på tre år och kostnaden för försäkringen är ofta relaterad till priset på varan du köper.
– Här gäller det att tänka till om du verkligen vill betala för ett extra skydd. Mycket av skyddet finns nämligen redan i din hemförsäkring om det ingår en så kallad allrisk försäkring, säger Elisabeth Hedmark.

Självrisken i din hemförsäkring är vanligtvis betydligt högre än självrisken i dessa extra försäkringar. Men självrisken betalas ju bara om en skada händer och självriskens storlek motsvarar ungefär priset för att köpa en extra försäkring.

I bilagan ser du en jämförelse mellan de stora elektronikkedjornas villkor och villkoren i en vanlig hemförsäkring.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
08-588 455 03, 073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-964 18 04
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Villkorsjämförelse

Bokmärk och dela