Sex av tio kör bil i jul trots extrem trötthet

Sex av tio kör bil i jul trots extrem trötthet

Trötthet är en av de vanligaste orsakerna till trafikolyckor. I trafiksäkerhets-sammanhang brukar man tala om att extrem trötthet är att jämställa med en promillehalt på 0,8. Trots detta säger 6 av 10 att de kört bil när de egentligen varit för trötta för ratten. Och det är männen som är de värsta syndarna. Det visar en undersökning av Länsförsäkringar.

Hela 70 procent av männen och 51 procent av kvinnorna har kört bli när de själva egentligen känt att de varit för trötta för det. Att komma tillrätta med trötta förare är ett led i att uppnå Nollvisionens etappmål att högst 270 personer ska behöva omkomma i trafiken under 2007.

– Alltför få känner till att ett dygns sömnlöshet motsvaras av att köra med 0,8 promille alkohol i kroppen. Just julhelgen brukar visa upp det mest tragiska facit av alla helger avseende trafikolyckor. Detta vill vi komma tillrätta med, säger Stefan Skotte, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.

Ungefär 20 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Och i dessa dör minst 50 människor medan antalet svårt skadade är mångdubbelt fler. Den vanligaste typen av misstänkta trötthetsolyckor i Sverige är singelolyckor. Och det är olyckor som oftast slutar illa. Risken för att dödas och bli svårt skadad är hög, så mycket som tre gånger högre än vid andra typer av olyckor.

– Att vara trött i trafiken utgör inte bara en risk för dig och dina medtrafikanter. Du bryter också mot lagen. I trafikförordningen jämställs uttröttning med alkohol- och drogpåverkan. Var därför försiktig och lyssna på kroppens signaler när du blir trött vid bilkörning, råder Stefan Skotte.

Ett led i att upplysa trafikanter om trötthet i trafiken är den webbplats Länsförsäkringar tagit fram på adressen: www.somnainte.nu. Där hittas all upptänklig information om hur trötthet påverkar kroppen och de senaste forskningsresultaten kring trafiksäkerhet.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Skotte, skadeförebyggare Länsförsäkringar
08-588 410 89, 073-96 410 89
stefan.skotte@lansforsakringar.se

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-964 18 04
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela