Finansinspektionen ger Länsförsäkringar grönt ljus för Basel II

Finansinspektionen ger Länsförsäkringar grönt ljus för Basel II

Länsförsäkringar Bank AB kommer med start den 1 februari 2007 att beräkna kapitaltäckning för kreditrisk enligt IRK-metoden. Detta efter att Finansinspektionen godkände Länsförsäkringar Banks metod den 18 december. Det gäller under förutsättning att lagen träder i kraft som beräknat.

– Nu stärks vår konkurrenskraft ytterligare och det ger oss ännu bättre instrument i vårt arbete med att bedöma kreditrisker. Det ger oss en uthållighet som gör att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder riktigt bra villkor och priser. Det ger oss ännu mer kraft att utmana, säger Tomas Johansson, vd, Länsförsäkringar Bank.

Från och med 2007 kommer de nya så kallade Baselreglerna, Basel II, att via EG direktiv bli gällande i Sverige och övriga EU. Det kommer att innebära förändringar för de kreditinstitut, värdepappersbolag och vissa fondbolag som omfattas av reglerna. Det kommer också att innebära ökade krav för den finansiella tillsynen, inte minst när det gäller samarbetet mellan EU:s tillsynsmyndigheter.

Huvudsyftet med de nya reglerna är att åstadkomma en bättre genomlysning och hantering av risker i företagen, och därmed en ökad stabilitet i det finansiella systemet.

– Det är nu det verkliga arbetet startar. Vi har valt att gå för den avancerade internratingmetoden då den ger störst möjligheter att strategiskt och operativt hantera kreditrisker. Jag ser stora fördelar eftersom vi har blivit ännu bättre på att identifiera, mäta och hantera risker. Dessutom har processerna blivit avsevärt bättre, säger Tomas Johansson.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Johansson,Vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 419 82
073-96 419 82

Dag Rosander,Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela