Var tredje svensk riskerar boendet om ekonomin försämras med 2 000 kronor

Var tredje svensk riskerar boendet om ekonomin försämras med 2 000 kronor

Många svenskar har mycket små marginaler i privatekonomin. 32 procent uppger att de inte har råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om kostnaden ökar eller den disponibla inkomsten minskar med 2 000 kronor i månaden. Det visar en ny undersökning av Länsförsäkringar.

– Förvånansvärt många har alldeles för små marginaler i privatekonomin. Den som blir arbetslös eller långtidssjukskriven kan få stora problem med att få ekonomin att gå ihop. För en barnfamilj räcker det med att en av föräldrarna blir arbetslös, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.
Undersökningen visar också att 14 procent inte kan bo kvar om privatekonomin försämras med 1 000 kronor i månaden. Vid en försämring på 3 000 kronor kan 51 procent tvingas flytta och vid en försämring på 4 000 kronor får 62 procent svårt att bo kvar. Blir försämringen hela 5 000 kronor riskerar nästan tre av fyra, 71 procent, att få söka ny och billigare bostad.
– Den samlade bilden visar att alltför många har alltför små marginaler i privatekonomin. Kommande räntehöjningar och plötsliga förändringar kan försätta många i knipa, säger Elisabeth Hedmark.

Bra att tänka på:

*Gör en budget för det kommande året, månad för månad. Då ser du vad du har att röra dig med och hur mycket du kan spara.

*Sätt undan ett bestämt belopp varje månad för räkningar. Då slipper du obehagliga överraskningar och får samtidigt en bra totalkontroll på din ekonomi.

*Grunden för en trygg ekonomi är ett riskfritt buffertsparande för oförutsedda utgifter.

*Se över din lånesituation. Du kan tjäna mycket på att byta till en bank med låg ränta.

*Om marginalen i den egna ekonomin är liten kan det vara en fördel att binda hela eller en del av lånet.

Totalt har 13 025 privatpersoner, bosatta i Sverige, i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark
privatekonom Länsförsäkringar
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander
presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela