Ny skogsförsäkring i spåren av Gudrun

Ny skogsförsäkring i spåren av Gudrun

Stormen Gudrun som slog till mot södra Sverige i början av 2005 var förödande för skogsnäringen. Inte bara oförsäkrade skogsägare drabbades hårt utan även de med försäkring fick stora ekonomiska förluster. Skogsförsäkringen var helt enkelt inte tillräckligt omfattande.

– När vi hade klarat av den akuta fasen efter Gudrun insåg vi snabbt att vår skogsförsäkring behövde moderniseras, säger Fredrik Daveby, VD på Länsförsäkring Kronoberg.

Skogsägare med mindre skiften var också i behov av skydd och vissa skador som uppstod i spåren av Gudrun täcktes inte av försäkringen. Bland annat blev en del skogsbilvägar och skogsdiken förstörda och många skogsägare fick också kostnader för att föryngra skogen tidigare än planerat.

– I vår nya skogsförsäkring finns ett bättre skydd för den typen av skador. Dessutom kan försäkringen bli billigare om man genomför vissa skadeförebyggande åtgärder, säger Fredrik Daveby.

Förbättringarna och nyheterna i försäkringen är till stora delar en direkt effekt av stormen Gudrun. I skadearbetet efter stormen upptäcktes flera områden där försäkringstagare stod utan skydd och även områden som behövde utvecklas. Ett exempel på det är att försäkringsbeloppet numera är fastställt i försäkringsbrevet vilket innebär att det blir enklare för skogsägaren att se hur stor ersättningen blir om skogen skulle drabbas av en skada.

Exempel på vad den nya skogsförsäkringen ersätter:
– Skadad areal från minst 0,5 hektar (tidigare 1 hektar) och tidigare begränsning om att högst ersätta 5 hektar med ytor på 0,5-1 hektar har tagits bort
– Föryngringskostnader vid skada
– Virkesförluster och fördyrad avverkning i växande skog vid skada
– Del av återställandekostnaden om skogsbilväg eller skogsdike skadas
– Uppdaterad skogsbruksplan om det behöver göras efter skada
– Det finns också möjlighet att teckna tilläggsförsäkring för ytterligare skydd

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Daveby, vd Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 52, 070-271 00 52

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Bokmärk och dela