Länsförsäkringar ändrar räntan

Länsförsäkringar ändrar räntan

Länsförsäkringar höjer den 2 november tremånadersräntan med 0,11 procentenheter. Övriga löptider lämnas oförändrade.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

(removed grafics)

Anders Borgcrantz
Vice VD Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51
073-96 412 51

Dag Rosander,
Presschef
08-588 418 50
073-96 418 50

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela