Pensionssugna svenskar struntar i att spara

Pensionssugna svenskar struntar i att spara

Bland dem som vill gå i pension före 65 års ålder vidtar var tredje ingen åtgärd för att kunna förverkliga detta. Den vanligaste strategin för att kunna gå i tidig pension är att ha privata pensionsförsäkringar. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Många lever kvar i tron att det allmänna pensionssystemet kommer att räcka för en tryggad ekonomi som pensionär. Detta är fel, och det blir allt viktigare att redan tidigt i livet planera för sin pension, säger Mats Wester, placeringsexpert på Länsförsäkringar.

Det är framförallt låg- och medelinkomsttagare som inte agerar inför pensioneringen, 41 procent av dem med inkomster upp till 19 999 kronor har inte gjort något, mot 24 procent bland dem som tjänar 20 000 kronor och uppåt.

Bilden ser liknande ut om man bryter ned resultaten på ålder, 56 procent i åldersgruppen mellan 16 och 24 år gör inget, mot 28 procent bland dem mellan 25 och 39 år. 31 procent i gruppen mellan 40 och 69 år vidtar inga åtgärder.

Se hela resultatet av undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert
08-588 410 21, 073-96 410 21
mats.wester@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
13 025 personer mellan 16 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden den 21 februari till 16 april 2006 av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela