Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – september 2006: Kunderna strömmar till Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – september 2006: Kunderna strömmar till Länsförsäkringar

– Det går bra för Länsförsäkringar. Resultatutvecklingen är fortsatt stark inom sakförsäkring, livförsäkring och bank. Särskilt glädjande är att arbetet med att vässa fondutbudet har lett till att länsförsäkringsbolagen idag har ett av marknadens bästa erbjudande även på det området. De senaste årens fokus på effektiviseringar och lönsamhet har skapat en rejäl styrkeposition för framtiden. Vi går nu i en tid av nya utmaningar för Länsförsäkringar, säger Tommy Persson, vd för länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag Länsförsäkringar AB.

Sammanfattning
• Fortsatt stark lönsamhet i sakförsäkringsrörelsen. Det försäkringstekniska resultatet
uppgick till 1 873 (2 055) Mkr.

• Resultatet inom liv- och fondförsäkring uppgick till 7 106 (3 430) Mkr. Premieinkomsten
ökade med 8 procent och uppgick till 7 222 (6 670) Mkr. Kapitalavkastningen uppgick
till 4 616 (14 221) Mkr.

• Rörelseresultatet i bankverksamheten före kreditförluster uppgick till 172 (150) Mkr.
Utlåningen till allmänheten ökade med 16 procent till 52 (45) Mdr. Inlåningen från
allmänheten ökade med 14 procent till 24 (21) Mdr.

• Antalet kunder i länsförsäkringsbolagen uppgick vid utgången av tredje kvartalet till
3 179 000, en ökning med drygt 32 000 under årets första nio månader.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2005.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de
24 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Uppgifterna inom parentes avser perioden januari – september 2005.
Du kan läsa hela rapporten på www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:
Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 400 00
tommy.persson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, informationsdirektör, Länsförsäkringar AB
08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela