Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, tredje kvartalet 2006

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, tredje kvartalet 2006

– Länsförsäkringar Liv står starkt. Vi är unika med bredden i våra förvaltningsformer: Traditionell förvaltning, Nya Världen-förvaltning och Fondförvaltning. Vi har nu dessutom med stor framgång lanserat ytterligare en form av privat pensionssparande, nämligen Försäkrad Pension. Detta är ett pensionssparande för de breda grupperna av privatpersoner med ett stort behov av ett enkelt, tryggt och billigt pensionssparande. I början av oktober lanserade vi också ett nytt heltäckande fondförsäkringserbjudande, med tre nya förvaltare och flera nya fonder från våra befintliga förvaltare. Vi arbetar träget vidare med att förbättra vårt erbjudande och vi gör det från en styrkeposition, vilket framgår av vår starka solvens och konsolidering, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Traditionell förvaltning
• Totalavkastningen under de första tre kvartalen 2006 uppgick till 3,4 procent (10,0)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 6,0 procent före avgifter och avkastningsskatt.
• Solvensen uppgick till 134 (125) procent.
• Konsolideringen uppgick till 111 (111) procent.

Nya Världen-förvaltning
• Nya Världens avkastning under de tre första kvartalen 2006 uppgick till 5,7 (12,6) procent.

Fondförvaltning
• 70 procent av fonderna i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud gav positiv avkastning under de tre första kvartalen 2006.
• ABN Amro Kina, SEB Fastighetsfond, Carlson Småbolag, Lannebo Småbolag och ABN Amro Ryssland var de fem fonder som hade bäst avkastning.
• Den 9 oktober 2006 lanserade Länsförsäkringar ett nytt fondförsäkringsutbud. 26 fonder togs bort och 16 fonder tillkom. Tre nya förvaltare har kommit in i sortimentet. Det är Catella, FIM och Skagen. Sedan tidigare består utbudet av dels Länsförsäkringars egna fonder, dels fonder från ABN Amro, Carlson, Fidelity, Lannebo, SEB och Société Générale.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inget annat anges, kvartal 3, 2005.

Se hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info eller bifogad fil.

För mer information, kontakta:

Håkan Danielsson, Vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander Presschef Länsförsäkringar
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Kvartalsrapport 3, 2006

Bokmärk och dela