Januari – September 2006

Januari – September 2006

Information från Länsförsäkringar Liv om avkastning, solvens och konsolidering, kvartal 3 2006

Traditionell förvaltning

• Totalavkastningen under de första tre kvartalen 2006 uppgick till 3,4 procent (10,0)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 6,0 procent före avgifter och avkastningsskatt.
• Solvensen uppgick till 134 (125) procent.
• Konsolideringen uppgick till 111 (111) procent.

Nya Världen-förvaltning

• Nya Världens avkastning under de tre första kvartalen 2006 uppgick till 5,7 (12,6) procent.

Fondförvaltning

• 70 procent av fonderna i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud gav positiv avkastning under de
tre första kvartalen 2006.
• ABN Amro Kina, SEB Fastighetsfond, Carlson Småbolag, Lannebo Småbolag och ABN Amro
Ryssland var de fem fonder som hade bäst avkastning.
• Den 9 oktober 2006 lanserade Länsförsäkringar ett nytt fondförsäkringsutbud. 26 fonder togs
bort och 16 fonder tillkom. Tre nya förvaltare har kommit in i sortimentet. Det är Catella, FIM
och Skagen. Sedan tidigare består utbudet av dels Länsförsäkringars egna fonder, dels fonder
från ABN Amro, Carlson, Fidelity, Lannebo, SEB och Société Générale.

Information från Länsförsäkringar Liv om avkastning,
solvens och konsolidering, kvartal 3 2006

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv:
Länsförsäkringar Liv står starkt. Vi är unika med bredden i våra förvaltningsformer: Traditionell förvaltning, Nya Världen-förvaltning och Fondförvaltning. Vi har nu dessutom med stor framgång lanserat ytterligare en form av privat pensionssparande, nämligen Försäkrad Pension. Detta är ett pensionssparande för de breda grupperna av privatpersoner med ett stort behov av ett enkelt, tryggt och billigt pensionssparande.
I början av oktober lanserade vi också ett nytt heltäckande fondförsäkringserbjudande, med tre nya förvaltare och flera nya fonder från våra befintliga förvaltare. Vi arbetar träget vidare med att förbättra vårt erbjudande och vi gör det från en styrkeposition, vilket framgår av vår starka solvens och konsolidering

* Uppgifterna inom parentes avser, där inget annat anges, de första tre kvartalen 2005.

Taggar

Bokmärk och dela