Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2006

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2006

– Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan. Låga kreditförluster och ett bra räntenetto är viktiga styrkebesked. Till detta kommer utvecklingen av säkerställda obligationer som skapar ännu bättre förutsättningar för konkurrenskraftig upplåning. Det kommer att stärka vår position på marknaden och säkerställer att vi kan erbjuda kunderna attraktiva priser på bolån. Med säkerställda obligationer kan vi erbjuda fler investerare ett intressant placeringsalternativ, Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning:

– Utlåningen ökade med 21 procent från 29 mdr till 35 mdr.
– Marknadsandelen för bostadsutlåning till hushållen ökade från 2,8 procent till 2,9 procent i augusti.
– Rörelseresultatet uppgick till 30,7 (18,9) Mkr och den positiva utvecklingen av rörelseresultatet per kvartal fortsätter.
– Räntenettot ökade med 15 procent och uppgick till 146 (127) Mkr.
– Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,5 (11,6) procent och primärkapitalrelationen till 8,7 (9,4) procent.
– Antalet kunder ökade till 89 000 (79 000).
– Den 27 september lämnades ansökan in till Finansinspektionen angående tillstånd att
emittera säkerställda obligationer.

Uppgifterna inom parentes avser januari–september 2005.

Hela rapporten finns på www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz,
Vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51
073-96 412 51

Christer Baldhagen,
Informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela