Bolånekunderna flyr rörlig ränta och binder på fem år

Bolånekunderna flyr rörlig ränta och binder på fem år

Under perioden juli-september valde nära 67 procent av Länsförsäkringars bolånekunder rörlig bolåneränta. Det är en minskning med fem procentenheter sedan i maj. Samtidigt har andelen kunder som valt att binda på fem år ökat med fyra procentenheter till nästan elva procent under samma period. Det visar Länsförsäkringars Bolånebarometer som är en sammanställning över hur Länsförsäkringars bolånekunder väljer bindningstider.

– Kunderna passar på att försäkra sig mot kommande höjningar. Tidpunkten är vältajmad eftersom prisskillnaden mellan ett rörligt lån och ett femårslån är liten, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

De lokala skillnaderna är stora. Kronoberg ligger högt på rörligt med 85,6 procent, medan intresset för rörligt i Västerbotten bara är 53,4 procent. På Gotland väljer 20,8 procent att binda på fem år. I Stockholm är den siffran 3,3 procent. I Kristianstad har 8,2 procent valt att binda på tio år. Det är nära sju procentenheter över riksgenomsnittet.

– Troligen kommer den rörliga räntan att höjas med drygt en procentenhet det närmaste året. Vi är mitt inne i en högkonjunktur med stark efterfrågan, varför det är naturligt att Riksbanken fortsätter att höja räntan från mycket låga nivåer, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Se hela undersökningen på: www.lansforsakringar.se/info

Bindningstider över tid, andel i procent:
[Borttagna tabeller, se pdf-filen nedan]

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03, 073-920 01 90

Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom
08-588 419 68, 073-964 19 68

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-96 418 04

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Pressmeddelande som PDF

Bokmärk och dela