En budget för folk i arbete och för arbetssugna 40-talister

En budget för folk i arbete och för arbetssugna 40-talister

Regeringen sänker skatter för 42 miljarder kronor nästa år. Det ska finansieras bland annat med förändringar i a-kassan och en skatt på trafikförsäkringen.

Den stora vinnargruppen är de som idag har arbete. En annan grupp som ges extra förmåner är 65-plussarna. De som stannar kvar i arbete vid pensionsåldern ges ett jobbavdrag på i storleksordningen 63 000 kronor årligen. Arbetsgivare som har kvar sina 65-plussare på lönelistan slipper också betala den särskilda löneskatten på 16 procent av lönen. Villor och bostadsrätter är visserligen undantag i den halverade förmögenhetsskatten, men å andra sidan påverkas inte 40-talisterna, som redan sitter i lågt belånade hus, lika mycket av ökande räntekostnader.

– Lägger man till att fastighetsskatten fryses på 2006 års nivå ser de ut som en klar vinnargrupp. Förmögenhetsskatten kommer dessutom att halveras, något som stärker bilden av att denna grupp får det bättre, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Länsförsäkringar chefekonom Marie Giertz tycker att budgeten låg i linje med vad som tidigare har utlovats:
– Det mesta av det som presenterades i budgeten fanns med redan i valmanifestet. Det ser visserligen ut att bli något dyrare än vad som tidigare har aviserats men det är ändå positivt att många av åtgärderna är finansierade och att regeringen arbetar för att ha överskott i budgeten, säger Marie Giertz.

Svenskarna spås få en fortsatt god ekonomi även under nästa år och 2008. Regeringen bedömer att tillväxten blir 3,3 procent under nästa år, vilket ligger i nivå med Länsförsäkringars prognos. Hushållen förväntas öka konsumtionen med 4,2 procent under nästa år. Regeringen räknar med att nya jobb skapas de närmste åren men den öppna arbetslösheten väntas ändå stiga från 5,6 till 5,8 procent nästa år.

Privatekonomisk innehöll budgeten också en hel del förändringar. Företagare som anställer personer som varit arbetslösa i mer än ett år får en skatterabatt motsvarande vad arbetsgivaravgiften hade kostat. Ungdomar mellan 20 och 24 år och asylsökande som har varit arbetslösa mer än ett halvår omfattas också av subventionen.

1 juli 2007 sänks arbetsgivaravgiften för dem som anställer någon mellan 19 och 25 år.
Alliansen utlovade i valrörelsen att avveckla förmögenhetsskatten. Det kommer att ske successivt men redan under 2007 halveras den från 1,5 procent till 0,75 procent.

Regeringen vill dessutom att samhällets kostnader för trafikskador förs över från staten till fordonsägarna vilket innebär att en skatt läggs på trafikförsäkringspremierna. Dessa förändringar beräknas kunna genomföras först den 1:e juni 2007.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03, 073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom
08-588 419 68, 073-96 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela