Länsförsäkringar Hypotek lämnar in ansökan om säkerställda obligationer

Länsförsäkringar Hypotek lämnar in ansökan om säkerställda obligationer

Länsförsäkringar Hypotek AB har den 27 september lämnat en ansökan till Finansinspektionen angående tillstånd att emittera säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Under förutsättning att bolaget får tillstånd från Finansinspektionen kommer utgivning av säkerställda obligationer starta tidigast i slutet av andra kvartalet 2007, alternativt under tredje kvartalet 2007. Bolagets obligationsupplåning kommer därefter att vara säkerställd. Målet är att uppnå en trippel A rating för den säkerställda upplåningen.

– Idag tar vi ett viktigt steg mot att skapa ännu bättre förutsättningar för konkurrenskraftig upplåning. Det stärker vår position på marknaden och säkerställer att vi även i fortsättningen kan erbjuda kunderna attraktiva priser på bolån. När vi når ratingmålet kan vi erbjuda fler investerare ett intressant placeringsalternativ, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Länsförsäkringar Hypotek kommer att erbjuda innehavare av obligationer utgivna under Länsförsäkringar Banks MTN-program och EMTN-program samt obligationer utgivna under grundprospekt avseende obligationslån, möjligheten att byta sina innehav till motsvarande obligationer i Länsförsäkringar Hypotek. Erbjudande om utbyte omfattar inte värdepapper utgivna under Länsförsäkringar Banks certifikatprogram. Bolaget återkommer vid senare tidpunkt med information kring när möjligheten till utbyte kommer att äga rum.

Länsförsäkringar Hypotek kommer att upprätta ett benchmarkprogram för kontinuerlig utgivning av säkerställda obligationer, MTN-program samt ett EMTN-program. Länsförsäkringar Hypotek kommer att använda motsvarande emissionsteknik för säkerställda obligationer som gäller för övriga större hypoteksinstitut på den svenska marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz 08-588 412 51
VD Länsförsäkringar Hypotek AB 073-96 412 51

Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela