Flextid slår ut både städhjälp och tjänstebil

Flextid slår ut både städhjälp och tjänstebil

Mer än var fjärde svensk väljer i första hand flexibel arbetstid som förmån när de söker arbete. Friskvård och möjligheten att arbeta hemifrån hamnar på andra respektive tredjeplats. Färre än en tiondel väljer städhjälp. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Att flextid och möjlighet att arbeta hemifrån hamnar högt, är inte överraskande med tanke på att allt fler vill kunna styra över när och var de vill arbeta, säger Jan Lundmark, personaldirektör på Länsförsäkringar AB.

Förmåner såsom tjänstebil, städhjälp och privat sjukvårdsförsäkring är inte lika prioriterade när svenskar söker arbete. Färre än en tiondel väljer i första hand tjänstebil eller städhjälp och ännu färre privat sjukvårdsförsäkring.

– Det är förvånansvärt att inte fler prioriterar förmåner såsom privat sjukvårdsförsäkring. Vi ser en stor efterfrågan bland våra medarbetare på just den här typen av förmåner, säger Jan Lundmark.

Vilken av följande förmåner skulle du i första hand välja när du söker arbete? (%)
Totalt Män Kvinnor
Flexibel arbetstid 44 45 42
Friskvård 17 13 21
Möjlighet att arbeta hemma 11 10 11
Privat sjukvårdsförsäkring 8 9 7
Städhjälp i hemmet 7 4 10
Tjänstebil 9 15 4
Tveksam, vet ej 5 4 5

För ytterligare information, kontakta:

Jan Lundmark, Personaldirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 64, 073-96 418 64
E-post: jan.lundmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 99, 073-96 414 99
E-post: dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela