Endast 1 av 4 tror på pension före 65

Endast 1 av 4 tror på pension före 65

Bara 27 procent av svenskarna tror på pensionering före 65 års ålder. 7 procent tror att de blir tvungna att jobba längre än till 70-årsdagen. Det visar en ny undersökning av Länsförsäkringar.

– Viljan att gå i tidig pension är större än tilltron till möjligheten. Med tanke på att pensionen kan bli ungefär hälften av slutlönen så är det realistiskt att man svarar på det här sättet, säger Mats Wester, placeringsexpert på Länsförsäkringar.

Kvinnor tror att de kommer att pensionera sig i högre ålder än män, 54 procent av kvinnorna tror att de måste vänta till 65-årsdagen mot 45 procent av männen.

– Kvinnor är kloka. De missgynnas av pensionssystemet eftersom de i högre grad arbetar deltid och tar ut föräldraledighet, och slutsatsen de drar är att de tvingas arbeta högre upp i ålder än män, säger Mats Wester.

Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? (%)
[Removed Graphics]

Se hela resultatet av undersökningen på www.lansforsakringar.se/info, eller som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert
08-588 410 21, 073-96 410 21
mats.wester@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:10 598 personer mellan 16 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden den 21 februari till 16 april 2006 av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela