Lagstiftning och byråkrati stör företagarna allra mest

Lagstiftning och byråkrati stör företagarna allra mest

73 procent av företagarna anser att lagstiftning och byråkrati är den största nackdelen med att vara företagare. Den näst vanligaste nackdelen är att företagandet går ut över familjeliv och andra sociala relationer. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

De företagare som har sin make eller maka i företaget ser i större utsträckning nackdelar med företagande än dem som inte har det. Fler kvinnor än män anser att företagandet orsakar stress och oro. Däremot påverkar inte företagets storleksklass nämnbart vilka nackdelar som företagandet innebär.

– När vi ställde samma fråga till företagare förra året var det betydligt fler som upplevde nackdelar med företagandet. Att så många som 73 % ser pappersexercisen som en nackdel är dock fortfarande en alltför hög siffra. Att företagandet går ut över familjen kommer på andra plats, jämfört med tredje förra året, är klart oroväckande, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar.

Topplista över företagarnas största irritationsmoment:
1. Lagstiftning och byråkrati (73 %)
2. Går ut över familjelivet och andra sociala relationer (67 %)
3. Mycket administration (65 %)
4. Stress och oro (62 %)
5. För lite tid för fritidsintressen (61 %)

Se hela undersökningen på www.lansforsakringar.se/info eller i bifogad fil till detta pressmeddelande.

Om undersökningen:
Totalt har 1 366 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Norstat Sverige. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:
Mats Olausson, Företagsmarknadschef, Länsförsäkringar
018-68 57 71, 070-63 907 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se

Claes Eliasson, Bitr. presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 073-96 418 04
claes.eliasson@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela