Länsförsäkringar Skaraborg: 100 000 kr till den som avslöjar Dagispyromanen

Länsförsäkringar Skaraborg: 100 000 kr till den som avslöjar Dagispyromanen

Hittills har fem förskolor brunnit i Skövde kommun. Länsförsäkringar Skaraborg har 16 av Skaraborgs 17 kommuner försäkrade, däribland Skövde. Polisen har konstaterat att bränderna är anlagda, vilket även gäller ytterligare två bränder tidigare i år i Skaraborg där bolaget också stod som försäkringsgivare. Totalt har sju anlagda bränder drabbat bolaget.

Länsförsäkringar Skaraborg har samarbete med polisen och Skövde kommun som tillsammans arbetar för att så tryggt och snabbt som möjligt lugna den uppkomna situationen.

– Länsförsäkringar Skaraborg utfäster en belöning på 100 000 kr för polisen att disponera, till den eller de som tipsar, så att gärningsmannen snabbt kan gripas. Dessutom har bolaget utlovat stöd för nattlig bevakning av alla riskobjekt i Skövde kommun tills vidare, säger VD Carl Henrik Ohlsson.

– Vi jobbar nu med att hjälpa de skadelidande samt med skadeförebyggande och bevakande åtgärder för våra försäkringstagare med fokus på våra kommuners risker, informerar affärsområdeschefen Jan-Olof Sandberg, som leder bolagets lokala krisgrupp kring anlagda bränder.

För vidare information, kontakta:

Jan-Olof Sandberg, affärsområdeschef
0708-71 70 84,

Carl Henrik Ohlsson, VD
0708-71 70 70

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela