Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2006

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2006

– Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Ambitionen är att ytterligare förstärka vår position genom prisvärda bolån och en stark lokal närvaro. Jag är mycket nöjd med att vi, trots den hårda konkurrensen, ökar räntenettot, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning:
Utlåningen ökade med 25 procent från 27 mdr till 34 mdr.
Marknadsandelen för hypoteksutlåning till hushållen ökade från 2,7 procent till 2,9 procent.
Andelen av nyförsäljningen på bolånemarknaden uppgick till cirka 4,5 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 18,4 (16,4) Mkr.
Räntenettot ökade med 7,7 procent och uppgick till 94,4 (87,7) Mkr.
Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,97 (12,33) procent och primärkapitalrelationen till 9,09 (9,98) procent.
Antalet kunder ökade till 87 000 (77 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari–juni 2005.

Hela rapporten finns på www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz,
Vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 412 51
073-96 412 51

Christer Baldhagen,
Informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela