Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2006

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2006

– Vi fortsätter att leverera tillväxt och resultat. Vi gör det i en marknad med hård konkurrens och pressade marginaler. Det är ett bra bevis på vår styrka och uthållighet. Verksamheten vilar på en solid grund, men trots de senaste årens positiva utveckling vill vi mer. Vi kommer att fortsätta utmana genom att tillfredsställa kundernas hela behov av bank- och försäkringstjänster, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning:
*Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 111 (102) Mkr och efter kreditförluster till 82 (69) Mkr.
*Intäkterna ökade med 4 procent till 493 (472) Mkr och administrationskostnaderna ökade med 3 procent till 381 (369) Mkr.
*Räntenettot ökade med 2 procent och uppgick till 443 (435) Mkr.
*K/I-talet sjönk till 0,77 (0,78).
*Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 29 (33) Mkr.
*Ett ovillkorat kapitaltillskott om 300 Mkr har erhållits.
*Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 3,9 (3,9) procent.
*Utlåning till allmänheten ökade med 18 procent till 51 (43) mdr och inlåning från allmänheten ökade med 14 procent till 23 (20) mdr.
*Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 25 procent till 34 (27) mdr.
*Antalet kunder ökade till 594 000 (584 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari–juni 2005.

Hela rapporten finns på www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson,
Vd Länsförsäkringar Bank
08-588 419 82
073-96 419 82

Christer Baldhagen,
Informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela