Delårsrapport Januari – juni 2006

Delårsrapport Januari – juni 2006

– Vi redovisar det starkaste försäkringstekniska resultatet någonsin inom sakförsäkring. Livbolaget har en mycket bra ekonomi, vilket bland annat visas genom en solvens om 135 procent, en konsolidering om 109 procent och en mycket konkurrenskraftig återbäring. Bankverksamheten fortsätter att utvecklas positivt och enligt plan. Förtroendet hos kunderna ökar. Det går bra för Länsförsäkringar och vi ökar nu fokus ytterligare på kraftig tillväxt med lönsamhet, säger Tommy Persson, vd för länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag Länsförsäkringar AB.

Sammanfattning:
• Fortsatt stark lönsamhet i sakförsäkringsrörelsen. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 1 326 (1 297) Mkr.
• Resultatet för liv- och fondförsäkring uppgick till 6 108 (4 763) Mkr. Kapitalavkastningen uppgick till – 853 (9 207) Mkr och premieinkomsten ökade med 8 procent och uppgick till 5 048 (4 686) Mkr.
• Rörelseresultatet i bankverksamheten före kreditförluster uppgick till 111 (102) Mkr och efter kreditförluster till 82 (69) Mkr. Utlåning till allmänheten ökade med 18 procent till 51 (43) Mdr. Inlåning från allmänheten ökade med 14 procent till 23 (20) Mdr.
• Antalet kunder i länsförsäkringsbolagen var vid halvårsskiftet 3 171 000, en ökning med 24 000 under årets första sex månader. Allt fler väljer att bli helkunder.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Uppgifterna inom parentes avser perioden januari – juni 2005.

Du kan läsa hela rapporten på www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:
Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 400 00
tommy.persson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB
08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela