Tillväxten slår alla förväntningar

Tillväxten slår alla förväntningar

Tillväxttakten slår alla tidigare förväntningar. Länsförsäkringars prognosmakare tippar takten till närmre 5 procent för året.

– Tidigare trodde vi på hög tillväxt, nu tror vi på ännu högre. Dessutom tror vi att detta kan ske till en lägre inflations- och räntenivå jämfört med historien, säger Länsförsäkringars chefekonom Marie Giertz.

Mera ur Konjunkturprognosen:
• Svensk ekonomi har lagt in en extra växel. Jobbtillväxten är på uppåtgående.
• I USA är konjunktur- och räntetoppen nådd men tillväxten planar ut på relativt hög nivå. I Europa har tillväxten tagit fart och centralbanken har mer av räntehöjningar framför sig.
• Högre inflation, starkare efterfrågan och finanspolitiska stimulansåtgärder banar väg för fortsatta Riksbankshöjningar.
• Knappt en månad kvar till valet. Den sittande regeringen kan gynnas när svensk tillväxt går så starkt, så räkna med ett jämt lopp in i det sista.
• Kronan har stärkts hittills i år. Vi räknar med fortsatt starkare krona.
• Aktiemarknaderna har potential att stiga. Värderingen är rimlig, företagens balansräkningar goda och kassorna välfyllda. Oro för konjunktur, räntor och allmän politisk oro kan dock fortsätta att dämpa riskaptiten.

Hela konjunkturprognosen finns medskickad detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz, chefekonom Länsförsäkringar AB
08-588 419 68, 073-96 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Claes Ahrel, Aktiestrateg Länsförsäkringar AB
08-588 419 84, 073- 96 419 84
claes.ahrel@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela