Länsförsäkringar lanserar unikt pensionssparande som aldrig minskar i värde

Länsförsäkringar lanserar unikt pensionssparande som aldrig minskar i värde

De allra flesta kommer att få en pension som motsvarar 50 – 65 procent av slutlönen. Därför har Länsförsäkringar tagit fram ett helt nytt och unikt pensionssparande, Försäkrad Pension, ett sparande som bara kan öka i värde – aldrig minska.

– Försäkrad Pension är en ny typ av pensionssparande. Kunden kan vara säker på att få tillbaka alla satsade pengar samtidigt som man är med och tjänar pengar på börsuppgångar, säger Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert och en av personerna bakom Försäkrad Pension.

Konstruktionen är i grunden enkel. En del av sparandet placeras i trygga obligationer som växer med ränta på ränta tills det är dags att gå i pension. En annan del av sparandet placeras i en i fond. När fondandelen växer över en viss nivå säljs en del och för pengarna köps nya obligationer. På så sätt höjs golvet i sparandet.

– Vi vet att många är trötta på att göra en massa val och att behöva följa sitt sparande och göra omplaceringar. Att skaffa Försäkrad Pension tar tio minuter och är lika enkelt som att försäkra bilen, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Inga andra försäkringsbolag eller banker i Sverige kan erbjuda denna typ av pensionssparande.

– Det är också billigt att spara i Försäkrad Pension. Avgifterna är låga och efter fem års sparande sjunker de ytterligare, säger Håkan Danielsson.

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert
08-588 410 21
073-96 410 21

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42
073-96411 42

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela