Hälften vill gå i pension före 65

Hälften vill gå i pension före 65

Varannan svensk vill gå i pension innan sin 65-årsdag. 53 procent av männen och 49 procent av kvinnorna säger detta i en ny undersökning från Länsförsäkringar. Endast 4 procent av männen och 3 procent av kvinnorna vill gå i pension efter 65 års ålder.

– Tyvärr är nog svenskens dröm om tidig pension dåligt förankrad i verkligheten. Den som inte planerar för sin pension i tid riskerar att få en obehaglig överraskning. För den som vill gå tidigare ställs stora krav på eget sparande säger Mats Wester, placeringsexpert på Länsförsäkringar.

Vid vilken ålder vill du gå i pension? (%)

[Removed graphics]

Fakta: Bra att tänka på för den som vill gå i pension före 65:
– Sätt dig in i pensionssystemet
– Se över de pensionsbesked du får och se det som en fingervisning eftersom de baseras på många antaganden.
– En tidig planering ger en större handlingsfrihet.
– Tänk på att ett tidigare uttag från pensionssystemet än 65 år minskar pensionen.
– Se över premiepensionen och gör aktiva omplaceringar.
– Se regelbundet över de placeringsval du gjort för din tjänstepension/avtalspension.
– Fundera på om lön kan ”växlas” mot pensionssparande.
– Ett eget pensionssparande i någon form är i de flesta fall en nödvändighet.

Se hela resultatet av undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, Länsförsäkringars placeringsexpert
08-588 410 21, 073-96 410 21
mats.wester@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
13 025 personer mellan 16 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden 21 februari -16 april 2006 av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Hälften vill gå i pension före 65
Undersökning pensionsålder

Bokmärk och dela