Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, första halvåret 2006

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, första halvåret 2006

– Länsförsäkringar Livs nyckeltal är starka. Det ger oss möjlighet att jämna ut skakiga perioder som slutet på första halvåret med en jämnare återbäringsränta. I sådana tider blir fördelarna med en traditionell förvaltning tydliga. Nya Världen-förvaltningens trygghet med valutasäkring blir också tydlig under en period då flera valutor tappat i värde mot kronan. Vårt breda fondutbud speglas naturligt i skakiga perioder av ett brett spann i avkastning mellan olika fonder, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Traditionell förvaltning
• Totalavkastningen under första halvåret 2006 uppgick till -0,2 procent (6,5)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 6,0 procent före skatt och avgifter.
• Solvensen uppgick till 135 (129) procent.
• Konsolideringen uppgick till 109 (108) procent.

Nya Världen-förvaltning
• Nya Världens avkastning under första halvåret 2006 uppgick till 1,0 (6,5) procent.

Fondförvaltning
• En tredjedel av fonderna i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud gav positiv avkastning under första halvåret 2006.
.• Carlson Småbolagsfond, Lannebo Småbolag, ABN Amro Kina, SEB Sverige Småbolag Chans/Risk, ABN Amro Ryssland och Länsförsäkringar Småbolag, tillhör de fonder som hade bäst avkastning.
• I Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud ingår, förutom Länsförsäkringars egna fonder, fonder från ABN Amro, Carlson, Fidelity, Lannebo, SEB och Société Générale.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inget annat anges, första halvåret 2005.

Se hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

Håkan Danielsson, Vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander Presschef Länsförsäkringar
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Taggar

Bokmärk och dela