Sex av tio kör bli trots livsfarlig trötthet

Sex av tio kör bli trots livsfarlig trötthet

En uttröttad förare är lika farlig i trafiken som en rattfyllerist. Trots detta säger 6 av 10 att de kört bil när de egentligen varit alldeles för trötta vid ratten. Män är de största syndarna. Det visar en undersökning av Länsförsäkringar.

Hela 70 procent av männen och 51 procent av kvinnorna har kört bli när de själva egentligen känt att de varit på tok för trötta för det.

– Alltför få känner till att ett dygns sömnlöshet motsvaras av att köra med 0,8 promille alkohol i kroppen. Detta vill vi komma tillrätta med, säger Stefan Skotte, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.

Cirka 20 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Och i dessa dör minst 50 människor medan antalet svårt skadade är mångdubbelt fler. Den vanligaste typen av misstänkta trötthetsolyckor i Sverige är singelolyckor. Och det är olyckor som oftast slutar illa. Risken för att dödas och bli svårt skadad är hög, så mycket som tre gånger högre än vid andra typer av olyckor.

– Att vara trött i trafiken utgör inte bara en risk för dig och dina medtrafikanter. Du bryter också mot lagen. I trafikförordningen jämställs uttröttning med alkohol- och drogpåverkan, Stefan Skotte.

På www.somnainte.nu hittar du all upptänklig information om hur trötthet påverkar kroppen och de senaste forskningsresultaten kring trafiksäkerhet.

Hermelin Nordic Reserach intervjuade på uppdrag av Länsförsäkringar 4 715 personer i åldrarna 18-69 under perioden 21 februari-16 april.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Skotte, skadeförebyggare Länsförsäkringar
08-588 410 89, 073-96 410 89
stefan.skotte@lansforsakringar.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela